Chính sách thanh toán

1. Sau khi các thành viên đăng ký và đặt mua đơn hàng thành công, vui lòng chuyển khoản về số tài khoản​:

  Số tài khoản: ....................

  Tên tài khoản: ..................      

  Ngân hàng: .......................

  Nội dung: Mã đơn hàng.......hoặc số điện thoại của user

2. Sau khi nhận được thanh toán, giaiphapsuckhoesiberi.com sẽ xác nhận và giao hàng cho khách hàng.

3. Đơn đặt hàng sau thời gian 03 ngày kể từ ngày đặt hàng mà không thanh toán thì đơn hàng sẽ tự hủy.

4. Nếu thành viên đã chuyển khoản mà đơn hàng chưa được giao đến sau 05 ngày vui lòng liên hệ hotline: 0911262379​